اگزوز سمند

در خودروي سمند قطعه اي وجود دارد كه در ديگر وسايل نقليه هم نيز وجود دارد، اين قطعه اگزوز سمند مي باشد كه دود بيرون آمده از واكنش شيميايي را كه در داخل سيلندر به وجود آمده است را بيرون مي فرستد. اگزوز سمند اين دود را به بيرون و خارج از خودرو انتقال خواهد داد.


ارتودنسی | متخصص ارتودنسی